Įspėjimas

JFolder::create: Nepavyko sukurti katalogoPath: /home/dukstomoky/domains/dukstomokykla.lt/public_html/new/cache/template

JFolder::create: Nepavyko sukurti katalogoPath: /home/dukstomoky/domains/dukstomokykla.lt/public_html/new/cache/widgetkit

Biblioteka

Paslaugos

 

 • Spaudinių išdavimas į namus (abonementas)

 • Naudojimasis spaudiniais vietoje (skaityklose)

 • Informacijos paieškos ir pateikimo užsiėmimai

 • Skaitytojų mokymas naudotis biblioteka

 • Atsakymai į įvairias užklausas

 • Paieška duomenų bazėse

 • Konsultacijos, kaip naudotis katalogais ir kartotekomis

 • Konsultacijos apie galimus paieškos šaltinius ir būdus

 • Naudojimasis kompiuteriais

 

Aprūpinimo vadovėliais tvarka

 

Vadovėliai, jų komplektų dalys, mokymo priemonės ir literatūra užsakomi, vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos ,,Dėl mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo" (2009-05-19 ISAK-1051) įsakymu. Už mokinio krepšelio lėšas perkamos enciklopedijos, žinynai, žodynai, programinė ir grožinė literatūra. Moksleivio krepšelio lėšos, skirtos vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti, nenaudojamos pratybų sąsiuviniams įsigyti.

Vadovėlių išdavimo tvarka

 • Vadovėliai išduodami mokslo metų pabaigoje nuo birželio 16 d. iki liepos 9 d. ir nuo rugpjūčio 15 d.
 • Klasių auklėtojai bei dalykų mokytojai, paėmę vadovėlius, atsako už jų grąžinimą.
 • 11 – 12 kl. moksleiviams vadovėliai įrašomi į jų formuliarus.

Vadovėlių grąžinimo tvarka

 • Vadovėliai grąžinami į biblioteką pasibaigus mokslo metams ne vėliau kaip iki liepos 1 dienos.
 • Mokytojai ir klasių auklėtojai grąžina tvarkingus vadovėlius.
 • Moksleiviams, negrąžinusiems vadovėlių iki naujų mokslo metų pradžios, užlaikomas naujų vadovėlių išdavimas.

Pratybų sąsiuvinių įsigijimo tvarka

 • Pratybų sąsiuvinius mokiniai įsigyja savo lėšomis.

Atsakomybė

 • Asmuo, praradęs arba nepataisomai sugadinęs vadovėlį, privalo padengti nuostolius pagal galiojančią rinkos vertę arba pakeisti tokiu pačiu.
 • Pinigai už pamestus vadovėlius įnešami į mokyklos kasą.
 • Abiturientams, neatsiskaičiusiems su biblioteka, mokykla pasilieka teisę sulaikyti atestatų išdavimą.