Įspėjimas

JFolder::create: Nepavyko sukurti katalogoPath: /home/dukstomoky/domains/dukstomokykla.lt/public_html/new/cache/widgetkit

JFolder::create: Nepavyko sukurti katalogoPath: /home/dukstomoky/domains/dukstomokykla.lt/public_html/new/cache/template

Savivalda

Mokyklos taryba

Mokyklos taryba - aukščiausia savivaldos institucija.

Mokyklos tarybą sudaro: penki tėvai, penki mokytojai, penki 8 - 10 klasių mokiniai.
Mokyklos taryba:
  • nustato mokyklos veiklos perspektyvas;
  • aprobuoja mokyklos veiklos programą, vidaus tvarkos taisykles, ugdymo planą;
  • aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, papildomos veiklos organizavimo;
  • vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;
  • kontroliuoja mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą.

 

Dalia Macijaukienė

pirmininkė

Kristina Visakavičienė

sekretorė

Danguolė Drabatienė

tėvų atstovė

Elena Šakalienė

tėvų atstovė

Žana Majevskaja

tėvų atstovė

Dalius Bikulčius

seniūnaitis

Fernandas Juchnevičius

mokytojas

Aurelijus Kirkila

mokytojas

Diana Bukauskienė

mokytoja

Gražina Sobčikienė

mokytoja

Svajūnas Mažalskis

mokinys

Sigita Juravičiūtė

mokinė

Vita Juravičiūtė

mokinė

Augusta Jurgelevičiūtė

mokinė

Lukrecija Uselytė

mokinė

Mokinių taryba

Mokinių taryba - nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija.Ji planuoja ir organizuoja moksleivių popamokinį darbą ir laisvalaikį, rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje,svarsto moksleivių teisių mokykloje ir už mokyklos gynimo klausimus.

Mokinių tarybą sudaro:

 

Justinas Černiauskas

 pirmininkas

 Elvina Rukaitė

 pavaduotojas

 Diana Nazarova

        Evelina Šakalytė  Ignalinos rajono mokinių taryba

 Oleg Smoliar

Greta Libako

 Ignalinos rajono mokinių taryba

Dmitrij Lysyj

Deividas Damošius

Svajūnas Mažalskis

Sigita Juravičiūtė

Vita Juravičiūtė

Lukrecija Uselytė

Jovita Medeišytė

Deimantė Čeikauskaitė

Augusta Jurgelevičiūtė

 

 

sekretorė