Įspėjimas

JFolder::create: Nepavyko sukurti katalogoPath: /home/dukstomoky/domains/dukstomokykla.lt/public_html/new/cache/widgetkit

JFolder::create: Nepavyko sukurti katalogoPath: /home/dukstomoky/domains/dukstomokykla.lt/public_html/new/cache/template

Klasių auklėtojai

Priešmokyklinė grupė Laima Vaičiukėnienė

1 klasė Anastazija Servutienė

2 klasė Galina Čiplienė

3 klasė Diana Bukauskienė

4 klasė Diana Bukauskienė

5 klasė Silva Žiliukienė

6 klasė Galina Čiplienė

7 klasė Aurelijus Kirkila

8 klasė Sonata Petkūnienė

9 klasė Anastazija Židanavičienė

10 klasė Jolanta Račkauskaitė

3g klasė Gražina Sobčikienė

4g klasė Lenie Drūteikienė

Komisijos ir darbo grupės

Viešųjų pirkimų komisija: V.Truchinas - pirmininkas

                                  Nariai: G.Čiplienė

                                           A.Kirkila

 

,,Vaiko gerovės komisija"

 

Mokyklos taryba

 

Profesinio informavimo ir orientavimo grupė (PIT)

 

Korupcijos grupė

 

Mokytojų atestacijos grupė

 

Mokinių taryba

 

Gelbėkit vaikus kuopa

Metodinės grupės

Klasių auklėtojų metodinė grupė

Pirmininkė Gražina Sobčikienė

 

Dorinio ugdymo, meninio ir technologinio, kūno kultūros mokytojų metodinė grupė

Pirmininkas Anastazija Židanavičienė

 

Tiksliųjų ir socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė Kristina Visakavičienė

 

Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė

Diana Bukauskienė

 

Kalbininkų metodinė grupė

Silva Žiliukienė

Civilinė sauga

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS (atsisiųsti .doc)

IGNALINOS RAJONO
DŪKŠTO MOKYKLOS DIREKTORIUS
 

 

ĮSAKYMAS
DĖL CIVILINĖS SAUGOS  EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO PATVIRTINIMO
 

2012  m. balandžio  20 d. Nr. V-77
Dūkštas

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 115-3230, 2009, Nr. 159-7207) 16 straipsnio 9 punkto reikalavimais:

                     1. T v i r t i n u  Civilinės saugos  ekstremaliųjų  situacijų valdymo planą.
                     2. N u r o d a u  Civilinės saugos organizatoriui Viktorui Truchinui organizuoti šio plano įgyvendinimą, vykdymo  priežiūrą ir taisymą. 

Direktorė                                                             Julija Griškienė

Daugiau straipsnių...