Įspėjimas

JFolder::create: Nepavyko sukurti katalogoPath: /home/dukstomoky/domains/dukstomokykla.lt/public_html/new/cache/widgetkit

JFolder::create: Nepavyko sukurti katalogoPath: /home/dukstomoky/domains/dukstomokykla.lt/public_html/new/cache/template

Bendruomenė

Mokyklos direktorė

Julija Griškienė
tel. 8 386 51175
e-paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Gyvenimo aprašymas

Gimė 1976 m. Vilniuje. Vėliau gyveno Dūkšte. Mokėsi Dūkšto vidurinėje mokykloje.
Išsilavinimas ir kvalifikacija:
1994 – 1997  m. studijavo  Vilniaus aukštesniojoje pedagogikos mokykloje, įgijo pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją.
1997 – 2000 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete, įgijo socialinių mokslų edukologijos bakalauro laipsnį ir pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją.
Pedagoginio darbo patirtis ir pareigos:
1997 – 2005 m. dirbo Visagino „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje pradinių klasių  mokytoja, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja.
2005-2011 m. dirbo Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje.
Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. tapo Dūkšto vidurinės  mokyklos direktore.

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams

Vyr. finansininkė

Raštinė

Biblioteka

Bibliotekos vedėja: Galina Čiplienė
telefonas: 8 386 51175
faksas: 8 386 51175
el. paštai:
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


DARBO LAIKAS:
PIRMADIENIS 700-800 1245-1345                       
ANTRADIENIS 700-800 1245-1345
TREČIADIENIS 700-800 1140-1240
KETVIRTADIENIS 700-800 1140-1240
PENKTADIENIS 700-800 1245-1345

Mokytojai

 Telefonas: 51175 (bendras)

1 Bukauskienė Diana
2 Bužinskienė Jolita
3 Čiplienė Galina
4 Drūteikienė Lenie
5 Griškienė Julija
6 Juchnevičius Fernandas
7 Kirkila Aurelijus
8 Pajarskienė Inga
9 Petkūnienė Sonata
10 Račkauskaitė Jolanta
11 Ragauskienė Jurgita
12 Rinkevičius Vitoldas
13 Servutienė Anastazija
14 Skunčikienė Natalija
15 Sobčikienė Gražina
16 Teteriukovienė Laima
17 Tijunėlienė Audronė
18 Urbonas Paulius
19 Vaičiukėnienė Laima
20 Visakavičienė Kristina
21 Židanavičienė Anastazija
22 Žilinskas Rolandas
23 Žiliukienė Silva

 

 

Mokiniai

2015-2016 m. m. klasių komplektų ir mokinių skaičius

Vidiškių gimnazijos Dūkšto skyrius

Klasė

PUG

1a

2a

3a

4a

5a

6a

7a

8a

9a

10a

 3g 

4g

Viso

Komplektų skaičius

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10+2

Mokinių skaičius

12

11

9

5

9

9

6

14

19

17

10

12

7

121+19

Visuomenės sveikatos specialistė

 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Danutė Šileikienė

 Visuomenės sveikatos specialistė

Darbo laikas

Pirmadienis 1130 – 1330

Antradienis 1130 – 1330

Trečiadienis 1130 – 1330

Ketvirtadienis 1130 – 1330

Penktadienis 1130 – 1330
Darbo veikla :

1. Organizuoti mokinių profilaktinį patikrinimą;

2. Surašyti į dienynus žinias apie mokinių sveikatą.

3. Sudaryti sąrašus parengiamosios ir specialiosios kūno kultūros pamokų.

Derinti sporto varžybų mokinių sąrašus. Prižiūrėti varžybas.

4. Teikti informaciją apie mokinių sveikatą mokytojams, tėvams.

5. Kaupti informaciją apie mokinių tikrinimus.Metų pabaigoje padaryti ataskaitą.

6. Ugdyti mokinių sveiką gyvenseną.

7. Kontroliuoti mokinių maitinimą.

8. Vykdyti infekcinių ligų profilaktiką.

9. Teikti pirmą pagalbą.

10. Dalyvauti rengiant sveikatingumo programą.

11. Dalyvauti sprendžiant mokinių psichologines ir socialines problemas.

12. Bendradarbiauti su visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis.

13. Ugdyti ir kontroliuoti mokinių asmens higienos įgūdžius.

14. Kontroliuoti mokyklos sanitarinį stovį.

15. Tvarkyti medicininius dokumentus.

16. Analizuoti mokinių sergamumo rodiklius ir pateikti mokytojams, tėvams

17. Vykdyti rūkymo, alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencinę veiklą.

 

 

 

Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas A. Kirkila
e-paštas:
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 Darbo laikas

Pirmadienis 725- 1445

Antradienis 725- 1445

Trečiadienis  725- 1445

Ketvirtadienis 725- 1435

Penktadienis veikla už mokyklos ribų

 

Darbo tikslai 

 1. Padėti Dūkšto mokyklos mokiniams geriau adaptuotis visuomenėje bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.

 2. Suteikti pedagoginę, psichologinę parama mokyklos vaikams ir pedagogams įvairiais klausimais.

 3. Padėti vaikams sprendžiant jų teisių ir interesų apsaugos problemas.

 4. Padėti vaikui integruotis į visuomenę.

Veiklos gairės:

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti rizikos grupės vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis, augti savarankiškais asmenimis.

Veiklos kryptys

 • veiklos planavimas ir analizė;
 • - socialinių paslaugų organizavimas;
 • - darbas su mokymosi ir elgesio sunkumų turinčiais mokiniais;
 • - prevencinė veikla;
 • - informacijos sisteminimas ir sklaida.

 

Socialinio pedagogo darbo savaitės trukmė – 36 val./sav.

Darbo laiko paskirstymas ir planavimas gali būti keičiamas dėl darbo turinio ypatumo ir pasirinktų darbo metodų ar būdų sudėtingumo.

 

Veiklos formos:

 • - individualus darbas, konsultacijos, pokalbiai,
 • - susirinkimai, pasitarimai,
 • - diskusijos,
 • - renginiai, akcijos, konkursai,
 • - informacijos sisteminimas, sklaida.

 

Profesinio orientavimo konsultavimas

 

Socialinio pedagogo profesinio konsultavimo pagrindinis tikslas – sukurti aplinką profesinio orientavimo sistemai bei paslaugų plėtotei Dūkšto mokykloje atsižvelgiant į šalies ekonominės bei socialinės raidos perspektyvas ir individualius kiekvieno visuomenės nario poreikius. Konsultavimo misija - teikti mokyklos mokiniams profesinio orientavimosi paslaugas siekiant pasirinkti profesiją ir tapti atsakingiems už savo karjerą. Mokiniai konsultuojami atsižvelgiant individualius poreikius ir tikslus.

 

Konsultavimo modelis

 

Pirmas etapas:prielaidos

Efektyvus bendravimas- kontakto su mokiniu užmezgimas;

Susitarimas kaip mokinys ir soc. pedagogas dirbs kartu

 

Antras etapas: poreikių įvertinimas

Mokinio karjeros planavimo poreikių tyrimas.

Mokinio karjeros planavimo poreikių įvertinimas.

Aptariami įvertinimai ir atsiliepimai, siekiama susitarimo.

 

Trečias etapas: poreikių patenkinimas

Mokinys supranta, kodėl naudinga patenkinti karjeros planavimo poreikius.

Mokinio tikslai, tiesiogiai susiję su poreikiais.

Nustatomi ir užrašomi veiksmai.

 

Numatomas proceso rezultatas: efektyvus karjeros planuotojai.

(parengta pagal seminaro „ Karjeros planavimo įgūdžių ugdymas“ medžiagą

 

Mokyklos socialinė- pedagoginė komanda:

 1. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G.Sobčikienė;

 2. Soc. pedagogas A.Kirkila;

 3. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė D.Šileikienė

 4. Spec. pedagogė - logopedė V.Gibler.

 

Logopedė

Logopedė Veronika Gibler 

 

Darbo laikas:

Pirmadienis 730- 1430

Trečiadienis 730- 1430

Penktadienis 730- 1430

 Nuo 1430 iki 1600 metodinė veikla už mokyklos ribų.

 

Logopedė

 • išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų pobūdį ir priežastis įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus, siekdamas užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms;
 • dirba individualiai ir grupėmis, taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo, komunikacijos trūkumams koreguoti;
 • paskirsto ir derina su spec. pedagogu mokiniui taikomo korekcinio poveikio kryptis ir priemones;
 • dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos darbe;
 • pataria tėvams ir mokytojams, kaip lavinti vaikų kalbos suvokimo ir gebėjimo taisyklingai kalbėti įgūdžius, siekiant geresnių rezultatų;

Spec. pedagogė

Spec. pedagogė Veronika Gibler

 

Darbo laikas:

Pirmadienis 730- 1430

Trečiadienis 730- 1430

Penktadienis 730- 1430

 Nuo 1430 iki 1600 metodinė veikla už mokyklos ribų.

 

Specialusis pedagogas:

 • atlieka mokinių pedagoginį vertinimą, įvertina jų specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus.

 • konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus, mokytojus specialiosios pedagoginės pagalbos teikiama ugdymo organizavimo kausimais.

 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams.engia metodines rekomendacijas apie specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymą, su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais.